Department of Philisophy
Kurukshetra University, Kurukshetra

Research Scholars

Name Date of Research Area of Research Work Email
Gagandeep Kaur 03-10-2018 Ravindernath Tagore ki Tatvamimansa ka Darshnik Visleshan.
Sonia 03-10-2018 Aadhunik Sabhyata ki Avadharna ka Darshnik Mulyankan( Mahatma Gandhi avam Pt. Deendyal Upadhyaya ke Visesh Sandarbh mein.
Aman Kumar 28-03-2019 Mann Prakriya ki Samkalpana Ka Visleshna( J.Krishnamurti avam Accharya Rajnish ke Vishesh Sandarbh Mein. amandhilon@gmail.com
Amandeep Kaur 03-10-2018 Shiksha ke Swarup ka Darshnik Visleshan(J.Krishnamurti avam Acharya Rajnish ke Visesh Sandarbh Mein.
Priyanka 30-09-2019 Saraswati Nadi ke Tatvarti Kshetron ka Samaj-Darshnik Paripreshya:- Ek Adhyan.
Rahul Sharma 23-01-2021 Modern Technology, Conscious Living and Authentic Existence( With reference to Martin Heidegger.


KUK Logo

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUKSHETRA
(‘A++’ Grade, NAAC Accredited, Category-I University)

  kuk.ac.in

   

Haryana


Skip to content